De Nederlandse methodiek komt voort uit de Dag van de Dialoog. Deze werd in Rotterdam  voor het eerst georganiseerd in Nederland na de aanslagen in de VS op 11 september 2001. Daar bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschafte en onderwerpen boven tafel bracht die voorheen veelal onbesproken bleven.
 
Inmiddels nemen tienduizenden mensen jaarlijks in circa 70 gemeenten in Nederland in de 1e week van november deel aan een dialoog. Op de website van Nederland in Dialoog vind je de links naar de andere dialoogsteden.

 

Nederlandse dialoogmethodiek

  • De dialoog is een gespreksmethode waarbij mensen gedurende ongeveer 2,5 uur aan de hand van een thema ervaringen met elkaar uitwisselen.
  • De dialoogdeelnemers zitten vaak aan een tafel.
  • Er doen ca. 5-8 deelnemers aan een dialoogtafel mee.
  • De dialoog wordt begeleid door een gespreksbegeleider die in de methodiek is getraind.
  • Tijdens de dialoog doorlopen we 4 stappen: kennismaken, ervaringen delen, dromen, doen.
  • Om een dialooggesprek te kunnen laten slagen, is het van belang dat de deelnemers open staan voor de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Alleen dán kun je tot nieuwe inzichten komen die tot meer begrip leiden voor elkaars opvattingen.
  • De Nederlandse dialoogmethodiek is ontleend op de theorie van de Waarderend onderzoeken (Appreciated Inquiry).