Oisterwijk in Dialoog

Oisterwijk in Dialoog

Vrijdagmiddag 1 februari
Van 13.30-16.00 uur een dialoog over het raadsprogramma van Oisterwijk - thema WONEN.

Verstaan we elkaar wel? Horen ze ons wel daar op het gemeentehuis? In het raadsprogramma 2018-2020 van Oisterwijk staat: 'De onderliggende doelstelling van het raadsprogramma is namelijk dat we op een andere manier met elkaar om willen gaan. Dat vergt vooral respect voor en vertrouwen in elkaar. Het vergt ook lef om los te laten. Dat bereiken we ook niet van de ene op de andere dag. Dat is een groeiproces, waarbij we moeten leren door te proberen. Daarvoor moeten we ook de ruimte nemen, elkaar de ruimte geven en de ruimte krijgen.' We hebben vooral ook niet alles willen regelen. Daardoor is er meer gelegenheid om flexibeler in te kunnen spelen op signalen vanuit de samenleving. En dus beter aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners'. Organisator Shadi wil actief deze brug slaan. Laat je inspireren, verrassen en ontroeren. Jong en oud zijn welkom. Je hoeft geen enkele ervaring te hebben om deel te nemen. U bent in goed gezelschap en in goede handen bij een bekwame dialooggespreks-begeleider Nelleke.  Organisator Shadi wil actief deze brug slaan door deze  speciale dialoog te houden met ca. 6 raadsleden/politiek actieve personen en ca. 6 inwoners. De dialoog vindt plaats in de bijeenkomstenruimte van de Rabobank aan de Burgemeester Verwielstraat. Als thema heeft hij gekozen “Wonen”. Nog 10 plekken. Reserveer hier je plek.


Nog meer dialoog...

Week van de Dialoog: 1-10 november 2019

In Oisterwijk, Moergestel en Heukelom organiseren we jaarlijks dialoogtafels. We sluiten hierbij aan bij de landelijke Week van de Dialoog, waar meer dan 70 steden in Nederland aan meedoen.

 


Tilburg in Dialoog gestopt per 1 januari 2019

Stichting Tilburg in Dialoog organiseerde in de afgelopen 10 jaar jaarlijks in de 1e week van november gesprekken tussen burgers van de gemeente Tilburg. Het doel van deze dialogen was om verbindingen tot stand te brengen tussen mensen die elkaar anders mogelijk niet zo snel ontmoeten.  In 2018 vierden ze dat Tilburg in Dialoog 10 jaar bestaat. Het was tevens de laatste Week van de Dialoog vanuit de Stichting Tilburg in Dialoog.