De dialoog is een mooie methodiek om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, en vooral ook goed te luisteren. Door middel van de dialoog kunnen mensen kennis nemen van elkaars inzichten en ideeën. Deze kennis kan worden gebruikt om jezelf en elkaar beter of op een andere manier te leren kennen. Het draagt bij aan meer wederzijds begrip. De energie die daarbij vrijkomt, werkt verbindend en inspirerend.


Gespreksregels die kenmerkend zijn voor de dialoog:
•  Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
•  Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
•  Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
•  Spreek vanuit jezelf ('ik vind' i.p.v. 'men zegt').
•  Vraag toelichting als er algemeenheden ter tafel komen.
•  Stel oordelen uit en onderzoek ze.
•  Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

In Oisterwijk in Dialoog hanteren we 2 verschillende dialoogmethodes:
Nederlandse dialoogmethodiek
Bohmiaanse dialoog

Maak jouw eigen website met JouwWeb